ROND DE TAFEL I: Hoeveel taal?

Hoeveel taal heb je nodig om te kunnen filosoferen?

Met: Annefiek Bonants
Tijd: 19.00-21.00
Locatie: Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, Utrecht (ruimte A.04)
Kosten: €15,00

Hoeveel taal is er nodig om goed te kunnen filosoferen? Is het voor het voeren van een goed filosofisch gesprek een vereiste dat dit in de moedertaal gebeurt? En wat zijn de mogelijkheden voor filosofische gesprekken in meertalige en anderstalige groepen?
Deze vragen hielden Annefieke Bonants, docente NT2 in een Internationale Schakelklas, bezig toen ze afgelopen jaar de opleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren volgde via de ISVW.
Op donderdag 20 september zal er tijdens het eerste Rond de Tafelgesprek van dit schooljaar samen verder worden gesproken over de mogelijkheden en uitdagingen van filosoferen in meertalige en anderstalige groepen. We zullen een aantal voorbeelden uit het onderzoek bespreken en oefenen met hoe je als gespreksleider leerlingen voldoende ondersteuning kunt bieden. Kunnen we naast ‘Thinking Tools’ ook ‘Language Tools’ aanreiken? Hopelijk tot de 20ste!