ROND DE TAFEL II: Burgerschapsvorming en kinderfilosofie

Met: Alexandra Bronsveld
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, Utrecht (Ruimte A. 04)
Kosten: €15,00

Curriculim.nu wil een modern schoolcurriculum ontwikkelen met behulp van vakmensen. Vanaf 16 oktober kunnen wij, FMK-ers, onze mening geven over de heldere beschrijving van de essentie van burgerschapsvorming als schoolvak. In hoeverre kan FMK hier een bijdrage aan leveren? Onder leiding van Alexandra van Bronsveld zullen we deze Rond de Tafel met elkaar in gesprek gaan om een kritische visie op burgerschapsonderwijs te formuleren. Er zal ook een contactpersoon van Curriculum.nu aanwezig zijn, die ons de stand van zaken ten aanzien van burgerschap uit de doeken kan doen. Kom met jouw idee over het meest besproken vak van dit moment!