PRAAT MEE OVER BURGERSCHAP!

Vervolg feedback curruculum.nu

Datum: 15 januari 2019
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, Utrecht (Lokaal C2.3)
Wie: een initiatief van Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN) en Vereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs (vfvo)
Kosten: gratis
Aanmelden: via het aanmeldformulier

Curriculim.nu wil een modern schoolcurriculum ontwikkelen met behulp van vakmensen. Tussen 11 januari en 27 januari kunnen wij, (kinder)filosofiedocenten, onze mening geven over de heldere beschrijving van de essentie van burgerschapsvorming als schoolvak. In hoeverre kan het filosoferen met kinderen en jongeren hier een bijdrage aan leveren?
Onder leiding van Alexandra Bronsveld en Floor Rombout zullen we op deze avond de consultatievragen van de 4de ronde onder de loep nemen en met elkaar in gesprek gaan om een kritische visie op burgerschapsonderwijs te formuleren. Er zal ook een contactpersoon van Curriculum.nu aanwezig zijn om deel te nemen aan het gesprek. Wij maken een verslag van het gesprek en zullen de feedback voor 27 januari namens de aanwezigen indienen bij curriculum.nu.
Alle informatie over de ontwikkeling van het burgerschapscucciculum lees je hier