De Mensen

De volgende mensen zorgen voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken bij het Centrum:

Anton van Deursen was pabo-docent en is voorzitter van het bestuur

Frans Kusters is docent filosofie in het voortgezet onderwijs en is secretaris van het bestuur

Rob Bartels is pabo-docent en penningmeester.

De coordinatie wordt gedaan door Ed Weijers en Alexandra Bronsveld

 

Contactinformatie

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Ed Weijers

(1962) studeerde filosofie aan de Universiteit van Leiden. Zijn doctoraalscriptie had als titel De doorsnee alledaagsheid als fundamenteel ontologisch probleem (Heidegger).

‘Door tijdens mijn studie cursussen filosofie te geven aan een volksuniversiteit bleek het lesgeven een aantrekkelijke activiteit. Na mijn studie behaalde ik de eerstegraads bevoegdheid en begon als docent filosofie en levensbeschouwelijk onderwijs aan de pabo van Hogeschool Alkmaar. In 1991 ben ik me bezig gaan houden met filosoferen met kinderen en zeer enthousiast geworden. Tien jaar verzorgde ik een verplichte module voor alle Pabo-studenten. Vanaf die tijd ben ik ook betrokken geweest bij het Centrum voor Kinderfilosofie. 
Later raakte ik, langzamerhand, meer en meer betrokken bij het management van onderwijsinstellingen en ben ik o.a. secretaris van het College van Bestuur geweest.’

Ed Weijers is nu voorzitter van het Centrum voor Kinderfilosofie, en daarnaast als penningmeester lid van het dagelijks bestuur van SOPHIA, de Europese stichting voor de bevordering van het filosoferen met kinderen.
Hij werkt als senior Adviseur bij Actis Advies. Zijn werk bestaat uit het adviseren en begeleiden van onderwijsinstellingen bij verschillende - meestal strategische - besluitvormingsprocessen.

Rob Bartels

'Sinds 2002 ben ik medewerker van het CKN Kinderfilosofie Nederland. Voor het CKN verzorg ik nascholing, cursussen en workshops.

Mijn wortels zitten in het basisonderwijs en in het Jenaplan. In de eerste helft van de jaren '90 heb ik het filosoferen met kinderen ontdekt. Een gouden ontdekking, voor de kinderen en voor mezelf. Filosofie is hetzelfde anders leren zien, zei Cornelis Verhoeven. Verwonderd in de wereld staan, dat is voor mij het eerste waar het in in het filosoferen met kinderen. De kunst van de filosofie is het stellen van vragen en er is niets mooier dan deze kunst met een groep kinderen te bedrijven. En dan in dialoog met elkaar hypothesen formuleren, argumenten onderzoeken en begrippen verkennen. Filosoferen met kinderen is soms bijna je hoofd breken op een lastige vraag, maar ook altijd een spel met ideeën, een feest waar je elke keer een beetje wijzer van wordt.

Momenteel ben ik als docent werkzaam aan de pabo van Inholland in Alkmaar. Twee dagen in de week doe ik onderzoek naar het filosoferen met kinderen. Ik wil graag weten of kinderen democratische vaardigheden ontwikkelen door filosofie en zo ja, welke.'

Andere activiteiten en werk van Rob

Anton Vandeursen

‘Na de Kweekschool (met hoofdakte) in Eindhoven heb ik aan de Universiteit van Nijmegen cultuur- en godsdienstpsychologie gestudeerd en mijn doctoraalexamen behaald in de wetenschapsfilosofie en de filosofische antropologie. 
Van 1983 tot 1990 was ik docent cultuurbeschouwing, cultuurfilosofie en ontwerpmethodologie aan de vakgroep Handvaardigheid en Textiele Werkvormen van de Hogeschool Holland. 
Van 1989 tot 1999 heb ik als groepsleerkracht aan de Montessorischool Dukenburg te Nijmegen gewerkt. Op die school heb ik voor het eerst met kinderen gefilosofeerd. Een andere taak was het ontwerpen en implementeren van Kosmische Opvoeding en Onderwijs binnen de verschillende Montessorischolen. Vanaf 1990 ben ik docent cultuurbeschouwing aan de faculteit educatie, afdeling pabo, van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De inhouden van het vormingsgebied cultuurbeschouwing zijn: cultuurfilosofie, filosofie van de kunst en ethiek. 
In de minor ‘Leren voor het leven’ geef ik algemene inleidingen in de geschiedenis en de systematiek van de filosofie, het Socratisch gesprek en voor studenten lerarenopleiding basisonderwijs het onderdeel ‘Filosoferen met Kinderen’. In het kader van de internationalisering van het onderwijs heb ik vanaf 1997 ieder jaar een studiereis van twee weken voor studenten en docenten van de Faculteit Educatie naar de steden Izmir/Dokuz Eylul Universitesi en Mugla/Mugla Universitesi in Turkije georganiseerd. Met de universiteiten daar zijn uitstekende contacten opgebouwd. Jaarlijks vinden er uitwisselingen van studenten en docenten plaats. Sinds 2003 verzorg ik ieder studiejaar in het kader van een ‘Bilateral agreement’ werkcolleges ‘Filosoferen met kinderen’ aan de lerarenopleiding basisonderwijs van de universiteiten in Izmir en Mugla.

In januari 2003 heb ik de eerste contacten met de Sanata Dharma Universitas in Yogyakarta gelegd. Op basis van die contacten hebben 4 studenten met in hun stagepakket ‘Filosoferen met kinderen’ van januari tot mei 2006 van de pabo Groenewoud een succesvolle stage in Yogya gelopen, in 2007 2 studenten. 
In februari 2006 heeft een kleine delegatie van de faculteit educatie de Sanata Dharma in Yogya bezocht. Vanwege haar bezoek heeft de Sanata Dharma een regionale conferentie georganiseerd waarin het nieuwe competentie gestuurde onderwijs centraal stond. De delegatie heeft de conferentie voorgezeten. 
In februari 2008 hebben we het voornemen om de Sanata Dharma Universitas in Yogyakarta wederom te bezoeken.’

Voor meer informatie rondom internationalisering, keuze profiel FMK en de minor ‘Leren voor het leven’ met het onderdeel FMK, zie

Andere activiteiten en werk van Anton

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl