Lesmateriaal

Filosoferen doe je zo

Filosoferen doe je zo, leidraad voor de basisschool, band 2, groep 5 t/m 8

Filosoferen doe je zo is een programma filosoferen voor de hele basisschool, van groep 1 t/m 8. De belangrijkste reden om deze uitgave te ontwikkelen is de toenemende belangstelling voor burgerschap en burgerschapsvorming in het onderwijs. Die belangstelling wordt mede gevoed door wetgeving: sinds 2006 hebben alle basisscholen (en scholen voor voortgezet onderwijs) de opdracht burgerschap bij de leerlingen te bevorderen. De auteurs zijn ervan overtuigd dat filosoferen hieraan een bijdrage kan leveren. In een democratische samenleving als de onze hebben burgers een goed denk- en oordeelsvermogen nodig, ze zijn tot dialoog in staat en weten om te gaan met verschil van mening. Dat zien we allemaal in het filosoferen.

Filosoferen doe je zo is uitgebracht in twee banden. Meer informatie over band 1; Meer informatie over band 2

 

 

Materiaal van Berrie Heesen

Bovenbouw PO / Onderbouw VO

Kinderen filosoferen, leerlingenboek en docentenboek. Lees ook de 10 regels van de Filosofische Onderzoeksgroep.

Het docentenboek bevat tevens een algemene handleiding kinderfilosofie.

Onderbouw PO : Klein maar dapper

Damon, Budel (1996).

Een absolute aanrader voor iedereen die werkt met kinderen tot een jaar of negen. De meer dan twintig verhaaltjes zijn geschreven voor kleuters, maar doen het ook buitengewoon goed in de middenbouw. Bij elk verhaaltje is een korte filosofische toelichting geschreven. Een reeks (start)vragen bij elk verhaaltje helpt je gelijk op weg.

Middenbouw PO: De vliegende papa’s

Damon, Budel (2000).

Op dezelfde manier opgebouwd als 'Klein maar dapper'. De verhaaltjes zijn geschreven voor kinderen van verschillende leeftijden. In dit boek zijn ook enkele interessante achtergrondartikelen opgenomen.

Twee lessen uit de SLO map

Deze map over filosoferen op de basisschool verscheen in 1994 en bevat naast een schat aan informatie over het filosoferen met kinderen een uitgebreide serie lessen. De map is niet meer te bestellen. Een aantal lessen zijn inmiddels verschenen in de boeken van Berrie Heesen, die hierboven genoemd staan. Centrum Kinderfilosofie Nederland bewerkt een aantal lessen om deze opnieuw beschikbaar te maken. Hieronder zijn enkele van de oude versies te downloaden.

Voor ander gebruik dan in de eigen praktijk is schriftelijke toestemming nodig van het Centrum Kinderfilosofie Nederland.

Groep 4 & 5: Dokter Kortaf spreekt en Jeremy knikt

Over de vraag of twee gedachten hetzelfde kunnen zijn.

Groep 7 & 8: De stemmen van Yama

Over de vraag wat voor stemmen je in hun hoofd kunt horen.

Gratis Lessen Downloaden

De lessen hieronder kun je downloaden. Je mag ze vrij gebruiken in je groepen. Bij gebruik voor andere doeleinden altijd de brongegevens vermelden. Je vindt deze gegevens in de betreffende bestanden.

Bij twijfel kun je contact opnemen met het Centrum. Voor de les Het geheim geldt dezelfde voorwaarde als voor de twee lessen uit de SLO map. (Zie onder) We hebben de lessen een globale leeftijdsaanduiding toegekend. Bedenk bij het zoeken naar ideeën dat filosofische kwesties vragen bevatten van alle tijden en alle leeftijden. Het is daarom de moeite waard om ook materiaal door te nemen dat niet bij jouw doelgroep vermeld staat. De inleiding en vragen kunnen je inzicht verschaffen in een thema. Soms kun je met eenvoudige aanpassingen het materiaal toch gebruiken.

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl