Cursussen

Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren gaat opnieuw van start

In september 2012 start deze beroepsopleiding in de ISVW te Leusden voor de tweede keer. Het eerste seizoen mag een succes genoemd worden, zowel deelnemers als docenten uit Nederland en Vlaanderen waren erg enthousiast. Desgewenst kunt u lezen waarom.

Er is duidelijke behoefte aan meer dan een introductie in het Filosoferen met Kinderen en Jongeren. Met tien weekenden (zaterdagavond en zondag), minimaal twintig praktijkgesprekken met kinderen en/of jongeren, voorbereidingen en reflecties, literatuurstudie en een verdiepingsstudie, biedt de beroepsopleiding een stevige basis om te kunnen gaan filosoferen met kinderen of jongeren. De beroepsopleiding vraagt een tijdsinvestering van minimaal 210 uur en duurt een (school)jaar.

De Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren is bedoeld voor iedereen die met jongeren van vier tot achttien jaar oud werkt, of van plan is dat te gaan doen, in een educatieve context (onderwijs, buurt- en jongerenwerk, jeugdhulpverlening en kunsteducatie) en de wens heeft hen door middel van het voeren van filosofische gesprekken te leren zelf na te denken, kritisch te denken, democratisch te denken en analytisch te denken. Door individuele afspraken wordt de opleiding afgestemd op de behoefte van elke deelnemer. De zondagen zijn primair gericht op het praktisch leren voeren van filosofische gesprekken met kinderen en jongeren. Verschillende docenten belichten een diversiteit aan thema’s, zoals de start van het gesprek, het doorvragen, de onderzoekende houding, herkennen van filosofische vragen en problemen, interactie bevorderen, het herkennen van filosofische of niet-filosofisch vragen of uitspraken, het afsluiten van een gesprek.

Dankzij de samenwerking van het Centrum Kinderfilosofie Nederland, het Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs en de Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW) is de opleiding tot stand gekomen en zorgen bekende en zeer ervaren (gast)docenten uit Nederland en Vlaanderen voor de hoge kwaliteit van de opleiding.

Uitgebreidere informatie over de beroepsopleiding en inschrijven via: http://www.isvw.nl/nl/beroepsopleiding-filosoferen-met-kinderen-en-jongeren-2012-2013/

Of stuur een mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De beroepsopleiding is een  realisatie van het ‘Nederlands – Vlaams Expertisecentrum Filosoferen Met Kinderen en Jongeren’ onder impuls van:Ed Weijers – Miriam van Reijen – Peter Visser – Harry Willemsen


Cursus: Filosoferen doe je zo

Wie meer wil weten over de werkwijze en achtergronden van filosoferen met kinderen kan zich opgeven voor de cursus Filosoferen doe je zo. Marja van Rossum leidt je langs de thema’s in de gelijknamige uitgave, begeleidt je in enkele praktijkoefeningen en in filosofische gesprekken.

Deze cursus is bedoeld voor leraren basisonderwijs, docenten kunst- en cultuureducatie en levensbeschouwelijk onderwijs en pedagogisch medewerkers van kinderopvangcentra, BSO en Brede School.

Lees hier de reactie van een cursiste die eerder aan de cursus Filosoferen doe je zo deelnam.

Aanbod op maat

De ene school is zeker de andere niet. Iedere instelling heeft eigen wensen en kenmerken. De vraag naar wat we kunnen bieden kan dus variëren: van groot tot klein, van implementatie van het filosoferen in een schoolteam tot een presentatie op een ouderavond, van landelijk project tot organisatie van een studiemiddag.

Veel is mogelijk, omdat het Centrum Kinderfilosofie Nederland een uitgebreid netwerk heeft met contacten in vele disciplines.

Heeft u een vraag, dan gaan we daarover graag in gesprek om een passend aanbod samen te stellen. Op maat gesneden.

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl