Anton Vandeursen

© Het copyright op onderstaande teksten en foto’s berust bij de faculteit educatie, afdeling pabo, van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bij de in de stukken genoemde auteurs.

PROFIEL: Filosoferen met Kinderen

PRAKTIJKVOORBEELD PROFIEL: Janna Meuwissen was in het studiejaar 2005-2006 derdejaars student tweedegraads lerarenopleiding Nederlands van het ILS van de Faculteit Educatie van de HAN. Ze volgde de keuzemodule 'De wereld van Sofie' van 19-04-2006 t/m 07-06-2006. Je kunt hier het verslag van Janna lezen.

MINOR: Leren voor het leven

ONDERWIJSEENHEID FMK in de Minor Leren voor het leven.

INTERNATIONALISERING: Studenten filosoferen met kinderen internationaal

OPZET VERDIEPINGSSTUDIE FMK

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl