Filosofie in beeld

Recensie

Margreet de Heer
ISBN: 9789021142586
Uitgeverij Averbode
Filosofie in beeld

In ‘Filosofie in beeld’ heeft Margreet de Heer filosofie laagdrempelig proberen te maken voor middelbare scholieren en volwassenen door deze in een strip aan te bieden. We volgen de gedachten van een autobiografische ik die steeds naar belangrijke filosofen uit de geschiedenis leiden zoals Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes en Spinoza. Steeds worden (een van) hun belangrijkste ideeën gepresenteerd in beeld met korte teksten.

Met de keuze voor een strip koos de tekenares dus ook voor gecomprimeerde tekst waardoor het soms lastig is je de filosofische ideeën echt eigen te maken als deze nieuw voor je zijn. Het blijft dan soms te abstract.

De informatie over de denkbeelden van de filosofen wordt steeds aangevuld met weetjes over het leven van deze filosofen. Dat zorgt voor wat lucht in het boek.

Aan het eind introduceert de ik verschillende familieleden die ook zo hun filosofische gedachten hebben én een favoriete filosoof. Daar wordt het boek en de informatie toegankelijker en dus makkelijker te gebruiken voor een gesprek met middelbare scholieren.

Al met al een speels en afwisselend boek, met als kanttekening dat het juist daardoor soms ook wat ongrijpbaar is. Het biedt echter hier en daar wel ingangen voor filosofische gesprekken met middelbare scholieren. Het sterkst is de verbeelding van de allegorie van de grot van Plato. Die kun je zo kopiëren en uitdelen in de klas als gespreksvoer.

Bij het boek hoort een online werkboek.

Fabien van der Ham

 

 

   

1 november: Filosoferen achter de Dom

Een studiedag voor iedereen die Kinderfilosofie een warm hart toedraagt

Allereerst hebben we op 1 november iets te vieren. Het Centrum voor kinderfilosofie Nederland bestaat 25 jaar en we willen voor de vierde keer de Berrie Heesen prijs uitreiken aan een origineel, inspirerend of nieuw idee om te filosoferen met kinderen en jongeren. Meer informatie over de prijs en meedoen vind je hier.

Het is naast deze feestelijke zaken ook een dag om zelf te filosoferen en om van elkaar te leren. De rode draad door het programma is de vraag op welke manieren je voor de leerlingen het filosoferen kunt verbinden met ‘wat al gebeurt’. Het lijkt soms alsof het filosoferen met leerlingen een op zichzelf staande activiteit is: de filosoof en de groep denken samen na, gedurende een half uur tot uur; ervoor en erna gebeuren er andere dingen. Maar wat nu als we het filosoferen laten meelopen in de vakinhouden, initiatieven en projecten en een bijdrage laten leveren aan ‘wat er al gebeurt’?

Dat roept vragen op als: wat is dan de bijdrage van het filosoferen?

Waaraan herken je ‘t? Is ‘meelopen’ wel wat je wilt in het filosoferen? Maar laten we ook kijken naar mooie voorbeelden van ‘vormen van meelopen’. Daar valt veel van te leren.

Het programma van de studiedag zal bestaan uit grote en kleine denkoefeningen, diverse sprekers,  een workshopronde en feestelijkheden onder de bezielende leiding van Pieter Mostert.

Het definitieve programma en de mogelijkheid om je aan te melden volgt in een apart bericht.


Wanneer: 1 november 2014
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Kosten: 85,- Inclusief lunch en borrel
Dagvoorzitter: Pieter Mostert
Tijd: 10.00 tot 18.00 uur
   

Uitnodiging tot deelname Berrie Heesen Prijs 2014

Berrie Heesen inspireerde velen met zijn creatieve en verrassende werk. Met de Berrie Heesen Prijs wil het Centrum Kinderfilosofie Nederland vernieuwende, creatieve ideeën stimuleren, toegankelijk maken, of verder helpen ontwikkelen. De winnaar ontvangt een wisselprijs, een geldbedrag en naamsbekendheid.

Een ieder die zich bezighoudt met Filosoferen met Kinderen kan ideeën inzenden: studenten, kinderen, ouders, familieleden, leraren, begeleiders naschoolse opvang, plusklasbegeleiders, kunst- en cultuurmedewerkers, filosofen, beleidsmakers.

Heb jij een origineel idee om met kinderen te filosoferen? Heb je een inspirerende opzet gemaakt voor een filosofisch onderzoek? Heb je iets nieuws uitgeprobeerd wat misschien nog niet helemaal goed werkte? Heb je een implementatieplan geschreven of materiaal ontwikkeld? We zijn ervan overtuigd dat veel ideeën de moeite waard zijn.

De eerste Berrie Heesen Prijs is in 2008 uitgereikt aan Lucy van Niekerk, lerares op een basisschool. Zij heeft een idee aangedragen waarbij een beroep wordt gedaan op het denken en de dialoog tussen ouderen en jongeren op gelijkwaardig niveau.

In 2010 is de tweede Berrie Heesen Prijs uitgereikt aan Fatima Zukic, Jelle Gillissen en Jan Willem Höppener, drie studenten van de Hogeschool Arnhem, Nijmegen met hun projectverslag: Filosoferen met jeugddelinquenten. Zij hielden filosofische gesprekken met een groep jongeren in detentie.

In 2012 ontving Fabien van der Ham de derde Berrie Heesen Prijs voor haar Praatprikkels: kaartjes met vragen, doorvragen en illustraties. Fabien is schrijfster en filosofiejuf.

Iedereen mag meedoen, we willen dat het idee van jou is, dus niet ergens vandaan gekopieerd, en dat jij het instuurt op persoonlijke titel, dus niet namens een organisatie, school, bedrijf. De jury kijkt met een kritische blik naar de filosofische en pedagogische kwaliteit van het idee. Is het oorspronkelijk?

Vooruit kijkend beoordeelt de jury de inzendingen op de bijdrage die het idee kan leveren aan de ontwikkeling van het filosoferen met kinderen.

Stuur je idee in drievoud vòòr 17 september 2014 naar het Centrum Kinderfilosofie Nederland, t.a.v. Marieke Schuurman, Frederik Hendrikstraat 81, 3583 VH Utrecht.

Wil je eerst meer weten voor je jouw werk instuurt, dan kun je contact opnemen met de administratie van de Berrie Heesen Prijs via het contactformulier ter attentie van Marieke Schuurman.

De Berrie Heesen Prijs zal zaterdag 1 november op de bijeenkomst ‘Filosoferen achter de Dom’ worden uitgereikt. Meer informatie over deze dag vind je hier.

   

Pagina 31 van 35

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl