1 november: Filosoferen achter de Dom

Een studiedag voor iedereen die Kinderfilosofie een warm hart toedraagt

Allereerst hebben we op 1 november iets te vieren. Het Centrum voor kinderfilosofie Nederland bestaat 25 jaar en we willen voor de vierde keer de Berrie Heesen prijs uitreiken aan een origineel, inspirerend of nieuw idee om te filosoferen met kinderen en jongeren. Meer informatie over de prijs en meedoen vind je hier.

Het is naast deze feestelijke zaken ook een dag om zelf te filosoferen en om van elkaar te leren. De rode draad door het programma is de vraag op welke manieren je voor de leerlingen het filosoferen kunt verbinden met ‘wat al gebeurt’. Het lijkt soms alsof het filosoferen met leerlingen een op zichzelf staande activiteit is: de filosoof en de groep denken samen na, gedurende een half uur tot uur; ervoor en erna gebeuren er andere dingen. Maar wat nu als we het filosoferen laten meelopen in de vakinhouden, initiatieven en projecten en een bijdrage laten leveren aan ‘wat er al gebeurt’?

Dat roept vragen op als: wat is dan de bijdrage van het filosoferen?

Waaraan herken je ‘t? Is ‘meelopen’ wel wat je wilt in het filosoferen? Maar laten we ook kijken naar mooie voorbeelden van ‘vormen van meelopen’. Daar valt veel van te leren.

Het programma van de studiedag zal bestaan uit grote en kleine denkoefeningen, diverse sprekers,  een workshopronde en feestelijkheden onder de bezielende leiding van Pieter Mostert.

Het definitieve programma en de mogelijkheid om je aan te melden volgt in een apart bericht.


Wanneer: 1 november 2014
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Kosten: 85,- Inclusief lunch en borrel
Dagvoorzitter: Pieter Mostert
Tijd: 10.00 tot 18.00 uur
   

Uitnodiging tot deelname Berrie Heesen Prijs 2014

Berrie Heesen inspireerde velen met zijn creatieve en verrassende werk. Met de Berrie Heesen Prijs wil het Centrum Kinderfilosofie Nederland vernieuwende, creatieve ideeën stimuleren, toegankelijk maken, of verder helpen ontwikkelen. De winnaar ontvangt een wisselprijs, een geldbedrag en naamsbekendheid.

Een ieder die zich bezighoudt met Filosoferen met Kinderen kan ideeën inzenden: studenten, kinderen, ouders, familieleden, leraren, begeleiders naschoolse opvang, plusklasbegeleiders, kunst- en cultuurmedewerkers, filosofen, beleidsmakers.

Heb jij een origineel idee om met kinderen te filosoferen? Heb je een inspirerende opzet gemaakt voor een filosofisch onderzoek? Heb je iets nieuws uitgeprobeerd wat misschien nog niet helemaal goed werkte? Heb je een implementatieplan geschreven of materiaal ontwikkeld? We zijn ervan overtuigd dat veel ideeën de moeite waard zijn.

De eerste Berrie Heesen Prijs is in 2008 uitgereikt aan Lucy van Niekerk, lerares op een basisschool. Zij heeft een idee aangedragen waarbij een beroep wordt gedaan op het denken en de dialoog tussen ouderen en jongeren op gelijkwaardig niveau.

In 2010 is de tweede Berrie Heesen Prijs uitgereikt aan Fatima Zukic, Jelle Gillissen en Jan Willem Höppener, drie studenten van de Hogeschool Arnhem, Nijmegen met hun projectverslag: Filosoferen met jeugddelinquenten. Zij hielden filosofische gesprekken met een groep jongeren in detentie.

In 2012 ontving Fabien van der Ham de derde Berrie Heesen Prijs voor haar Praatprikkels: kaartjes met vragen, doorvragen en illustraties. Fabien is schrijfster en filosofiejuf.

Iedereen mag meedoen, we willen dat het idee van jou is, dus niet ergens vandaan gekopieerd, en dat jij het instuurt op persoonlijke titel, dus niet namens een organisatie, school, bedrijf. De jury kijkt met een kritische blik naar de filosofische en pedagogische kwaliteit van het idee. Is het oorspronkelijk?

Vooruit kijkend beoordeelt de jury de inzendingen op de bijdrage die het idee kan leveren aan de ontwikkeling van het filosoferen met kinderen.

Stuur je idee in drievoud vòòr 17 september 2014 naar het Centrum Kinderfilosofie Nederland, t.a.v. Marieke Schuurman, Frederik Hendrikstraat 81, 3583 VH Utrecht.

Wil je eerst meer weten voor je jouw werk instuurt, dan kun je contact opnemen met de administratie van de Berrie Heesen Prijs via het contactformulier ter attentie van Marieke Schuurman.

De Berrie Heesen Prijs zal zaterdag 1 november op de bijeenkomst ‘Filosoferen achter de Dom’ worden uitgereikt. Meer informatie over deze dag vind je hier.

   

84 namen; een filosofiegeschiedenis

Recensie

84 namen
R.P. Bosch
Uitgeverij IJzer
ISBN 978 90 8684 10402

84 namen is een enerverende speurdersroman en een filosofiegeschiedenis in één. Het gaat over Naomi die een filosofiecursus doet. Niet bepaald haar eerste keuze, maar naarmate de achttienjarige Naomi Wijsman meer leert over de geschiedenis van het westerse denken, begint ze steeds duidelijker raakvlakken te ontdekken met haar eigen leven.
Haar identiteit als adoptiekind, het belang van haar naam en de manier waarop ze met haar emoties omgaat - al die kwesties blijken wonderwel aan te sluiten bij vraagstukken waarover de oude filosofen zich hebben gebogen.

Alleen die ene grote dreiging in Naomi's leven, de reeks vreemde ongelukken die haar collega's bij aardewerkfabriek Warchums Steengoed treft, zal de filosofie ook daarop meer licht kunnen werpen?

Tot zover de achterflap van het boek ‘84 namen’ dat het eigentijdse antwoord op ‘De wereld van Sofie’ is. In ‘De wereld van Sofie’ zit er nogal een kloof tussen het verhaal en de filosofische theorie. De vertelling over Sofie is eigenlijk te kinderlijk voor de doelgroep en dient vooral als kapstok en is op zich niet heel spannend of interessant. Sofie blijft in het verhaal vlak en de filosofische kennis komt in een soort grote mensen colleges voorbij.

In 84 namen is deze kloof veel kleiner. Het verhaal zou zonder de filosofische intermezzo’s ook spannend en interessant zijn. De hoofdpersoon Naomi is in tegenstelling tot Sofie een rond karakter. De filosofie is op een natuurlijke manier in het verhaal verweven doordat Naomi een filosofiecursus doet. Als lezer ga je mee naar de cursus en de filosofische theorie komt zo heel toegankelijk voorbij doordat het niet een soort college is maar een dialoog met de klas. Naomi laat zich af en toe inspireren door de denkbeelden die voorbij komen, vooral door de ideeën van Seneca. Deze inspiratie had nóg wel een paar keer een echte rol in het verhaal mogen spelen, dan had het boek nog sterker geweest.

Dat zouden dan ook mooie, natuurlijke momenten zijn om het boek te gebruiken om samen met een middelbare schoolklas te filosoferen over bepaalde filosofische denkbeelden en stromingen. Nu moet je zelf een beetje zoeken naar stukken om voor dit doel te gebruiken.

Spannend en interessant boek voor wat oudere pubers en beslist ook voor volwassenen die meer over filosofie willen weten maar dit niet al te ingewikkeld gepresenteerd willen hebben.

Fabien van der Ham

   

Pagina 29 van 33

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl