4 november netwerkbijeenkomst CKN: primair onderwijs

Netwerkbijeenkomst Centrum Kinderfilosofie Nederland: primair onderwijs

Voor wie en wat:
De bijeenkomst wil ondersteuning bieden aan iedereen die in het basisonderwijs filosofeert met kinderen, wil gaan filosoferen met kinderen, als leerkracht, HVO/GVO-er, als eenling of met collega’s. Deze eerste bijeenkomst van het netwerk PO is zowel praktisch, inspirerend als oriënterend bedoeld.
Je krijgt ideeën mee, ontmoet collega-filosofeerders en kan aangeven hoe volgende netwerkbijeenkomsten je zouden kunnen helpen. 
Kom zelf, nodig collega’s uit, kijk in je netwerk welke leerkrachten ook filosoferen met kinderen en nodig die ook uit.

Programma:
Inleiding door Alexandra Bronsveld (coördinator Centrum Kinderfilosofie Nederland)
Kennismaking door uitwisselen van je favoriete les
Analyse van een filmpje van een filosofisch gesprek door Ed Weijers (coördinator Centrum Kinderfilosofie Nederland)
Presentatie van onderzoek naar netwerkorganisatie (specifiek PO) door Maartje van der Aa (stagiaire Centrum Kinderfilosofie Nederland)
Evaluatierondje en volgende keer.

Datum: 4 november 2015
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Kosten: € 12,-
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier

 

 

 

 

   

14 december netwerkbijeenkomst CKN: opleiders

14 december netwerkbijeenkomst Centrum Kinderfilosofie Nederland: opleiders

Programma
Bent u opleider aan de Hogeschool of professional die via een eigen onderneming mensen opleidt om te filosoferen met kinderen dan bent u van harte welkom op deze bijeenkomst.

Centrum Kinderfilosofie wil graag met haar netwerk om de tafel om onderstaande vragen te onderzoeken: 
1. Wat moeten opleiders kunnen en kennen om anderen (dat kunnen zijn studenten – leraren – deelnemers beroepsopleiding – creatieve therapeuten – groepsleerkrachten - enz) met kinderen en jongeren verantwoord te laten filosoferen?
Welke competenties dienen zij te hebben? 
2. Wat willen we, wanneer we opleiden bereiken? Welke niveaus onderscheiden we? Op welk niveau richt je je als opleider? Wat verstaan we onder startbekwaamheid? Zodat het op te leiden publiek met kinderen en jongeren verantwoord kan gaan filosoferen.

Ed Weijers zal een inleiding verzorgen over hoe in andere landen gewerkt wordt met levels. O.a. in Engeland, Zuid-Afrika en Australië. Pieter Mostert zal verder inzoomen op de situatie in Zuid-Afrika. Vervolgens zullen we in subgroepen hierover verder spreken. Rob Bartels zal de gesprekken leiden.

 

Datum: 14 december 2015 
Tijd: 18.30 tot 21.00 uur
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Kosten: € 12,- 
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier

 

 

   

Kinderfilosofie in de pers

Elk kwartaal verzamelt Vivienne Janssen van wijsgierigaagje.nl artikelen die interessant zijn voor iedereen die met kinderfilosofie bezig is.

  • Rijksoverheid.nl
  • Radio 1
  • Laten we vooral kritisch zijn deel 1- Trouw
  • Laten we vooral kritisch zijn deel 2- Trouw
  •    

    Pagina 10 van 28

    Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl