Berichten vanuit het bestuur


Berichten vanuit het bestuur:
- Vanaf najaar 2017 gaan we 'inspiratie-avonden’ organiseren, met interessante sprekers over FMK- of een aan FMK gelieerd onderwerp.
De eerste inspiratie-avond kondigen we in oktober aan! Houd de nieuwsbrief en deze site in de gaten!

- We gaan een grootscheepse revisie houden van de website (die belooft er heel mooi uit te gaan zien)

- Save the date!
Op 18 november 2017 organiseert de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VfVO) de conferentie: Identiteitsvorming in onderwijs, verwondering als noodzaak in de school. 
Deze conferentie gaat over hoe in het onderwijs invulling te geven aan het vormen van een identiteit. Inspirerende sprekers, waaronder de Denker des Vaderlands René ten Bos, zullen ons meenemen in dit complexe, interessante en belangrijke vraagstuk. Het CKN zal de traditie van het filosoferen met kinderen vertegenwoordigen in een workshop .
Na de zomervakantie meer nieuws over het programma en aanmelding voor deze dag.

- Belangrijk! Oproep:
AAN IEDEREEN DIE FILOSOFEERT MET KINDEREN

Het CKN ontvangt soms aanvragen van scholen, BSO’s of andere organisaties die een docent zoeken voor een of meer lessen filosoferen met kinderen.
Om goed te kunnen bemiddelen tussen aanvragers en aanbieders gaat het CKN-bestuur een ‘kaartenbak’ aanleggen van individuen en organisaties die lessen aan kinderen aanbieden. Wil jij als professional in ons databestand?

Mail ons dan de volgende gegevens:
1. je naam en je standplaats/werkgebied
2. de url van je website (voor zover van toepassing)
3. je relevante opleidingsgegevens
4. je relevante ervaring (max. 250 woorden)
5. een ‘elevator pitch’, waarin je uitlegt waarom de betreffende aanvrager jou het best kan inhuren (max.50 woorden)

In verband met de werkbaarheid sturen we te lange teksten retour!
Veel dank voor je moeite,

CKN-bestuur
Alexandra Bronsveld (voorzitter), Else de Jonge (secretaris) en Nanda van Bodegraven (penningmeester).
Reageren? Mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

   

Wat maakt een gesprek een filosofisch gesprek?

Waarde lezer,


Het CKN heeft het afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de vraag aan welke voorwaarden een gesprek met kinderen moet voldoen om als ‘filosofisch’ te kunnen worden aangemerkt. Doel was ook om een startpunt te hebben aan de hand waarvan we in de toekomst verschillende levels van bekwaamheid kunnen bepalen. In vier bijeenkomsten – twee met pakweg twintig mensen en twee met een kleinere groep – onderzochten en bespraken we perspectieven op die vraag. Hoewel er op punten verschillen van mening naar voren kwamen, bleek er ook veel eensgezindheid over het onderwerp.

Mede geïnspireerd op wat er zoal naar voren kwam op deze bijeenkomsten, zetten we hieronder als bestuur uiteen wat wij vooralsnog beschouwen als de belangrijkste kenmerken van een filosofisch gesprek met kinderen. Ongeacht of je nu de Socratische gespreksmethode beoefent, of juist graag met de Copi-methode werkt, of nog een andere aanpak hanteert: deze kenmerken zijn overstijgend en vormen wat ons betreft een werkbaar en praktisch uitgangspunt. Uiteraard is ons gezichtspunt voorlopig – wij hopen dat de vraag een voortgaand onderwerp van gesprek blijft tussen de lezers van deze nieuwsbrief en andere belangstellenden.

Alle meedenkers worden van harte bedankt!
Bestuur CKN


Kenmerken van een filosofisch gesprek met kinderen
FILOSOFIE ALS VRIJE DENKRUIMTE


Om ze filosofisch te kunnen noemen voldoen conversaties met kinderen idealiter aan de volgende voorwaarden:

- Er staat een meerduidige vraag ter discussie, dat wil zeggen: een vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk en verdedigbaar zijn.
Zo is de vraag naar de naam van de hoofdstad van Frankrijk geen filosofische vraag, terwijl de vraag of iedereen die dat kan ook moreel verplicht is te werken, wel filosofisch is.

- De meerduidige vraag die aan de orde is, is te verbinden met onderliggende morele waarden, mensbeelden, zijns- of kennisopvattingen.

 

Vragen als: 'Mag je dieren eten?', 'Zijn mensen goed?', 'Bestaan getallen?' en 'Wanneer kun je zeggen dat je iets zeker weet?', zijn hier illustratief.
Het zijn meerduidige vragen die een appel doen op fundamentele opvattingen. Ook deze fundamentele opvattingen en onderliggende aannames kunnen worden besproken en onderzocht.

- Ook meerduidige vragen die niet (direct) refereren aan fundamentele opvattingen, maar die eerst en vooral bedoeld zijn om de verbeelding aan te spreken en plezier in het samen nadenken te stimuleren, kunnen startpunt zijn van een filosofisch gesprek.
Stel je voor dat… bomen konden praten, honden de wereld regeerden, je wakker werd in de toekomst – wat zou er dan gebeuren?  

- Over de betreffende vraag wordt een open discussie gevoerd: er gelden geen vooropgestelde waarheden. In principe mag alles worden ingebracht in het gesprek: ook gezichtspunten die voor afwijkend, immoreel of ouderwets doorgaan zijn welkom. Filosofie biedt een vrije denkruimte.

- Deelnemers argumenteren voor of tegen ingebrachte gezichtspunten en zijn bereid hun eigen argumenten aan de kritiek van anderen te toetsen.

- Standpunten en de argumenten daarvoor vormen het object van een gemeenschappelijk onderzoek.

- Deelnemers nemen samen verantwoordelijkheid voor een collectief denkproces. Niet competitie, maar samenwerking is de leidraad.

- Het opheffen van meningsverschillen (overeenstemming bereiken) is niet het hoogste doel, wel is het denkbaar dat de groep aan het eind van een gesprek beslist dat de ene opvatting op basis van argumenten voorlopig te verkiezen is boven de andere.

Reageren? Mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

   

Marielle van Sauers wint vijfde Berrie Heesenprijs

Marielle van Sauers wint vijfde Berrie Heesenprijs met 'Meneer Bork zoekt een woord'

De tweejaarlijkse prijs is in 2008 opgericht om projecten rondom kinderfilosofie te stimuleren.  De prijs werd uitgereikt tijdens de studiemiddag 'Filosoferen, een feest in je hoofd'. Marielle van Sauers won deze prijs met haar filosofische theatervoorstelling 'Meneer Bork zoekt een woord'.

In deze meedenkvoorstelling voor 4+ kinderen maken we kennis met meneer Bork die worstelt met de vraag of er voor alles een woord is, wat woorden eigenlijk zijn en wat het verschil is tussen woorden en waar woorden naar verwijzen. Tijdens drie korte onderbrekingen in de voorstelling gaan de acteurs met de jonge toeschouwers in gesprek over de vragen die meneer Bork heeft opgeworpen.

De jury beoordeelde deze inzending als ontroerend, grappig, origineel en vooral écht filosofisch.

Mariëlle heeft voor het spelen van het stuk een theatergroep aangezocht, de Lange Mannen, een inmiddels gehonoreerde subsidieaanvraag ingediend en het stuk wordt al enige tijd opgevoerd in theaters en op scholen. Kijk op www.lange-mannen.nl voor de speellijst en meer informatie

Naast het winnende project kregen drie inzendingen een 'eervolle vermelding':

(1) de filosofeerkalender ‘Scheur in Kleur’ van Ilse Daems, vanwege het mooie en doordachte materiaal, het originele idee en de ambitie er een samenwerkingsproject van te maken tussen filosofen, pedagogen e.a. die actief zijn in het land van de kinderfilosofie.

(2) de filosofieles ‘Een mooie aarde’ van Frederike de Jong, vanwege het originele en goed uitgewerkte idee en de kans die deze les biedt om grote maatschappelijke thema’s op een speelse en tegelijk indringende manier aan de orde te stellen.

(3) het inspiratiealbum ‘Filosoferen met je hele lijf’ van Karin Glaubitz, waarin zij laat zien hoe zij met jonge kinderen die geen gemeenschappelijke taal hebben toch een basis legt voor filosoferen door een gemeenschappelijke nieuwsgierigheid op te roepen en de communicatie hierover op gang te brengen.

We feliciteren Ilse, Frederike en Karin van harte met deze eervolle vermelding. Alle vier projecten werden deze middag aan ons gepresenteerd. We hopen dat de projecten hun weg zullen vinden naar een groot publiek.

 

 

    

Pagina 5 van 33

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl