Terugblik conferentie Identiteitsvorming in het onderwijs

Terugblik conferentie Identiteitsvorming in het onderwijs

17 februari 2018


Tijdens zijn inleiding Hoe beïnvloedt school het denken en (dus?) identiteitsvorming? liet René ten Bos zien dat leren tijd vraagt en dat de kwaliteit van leren niet te organiseren is maar een proces dat gebeurd en pijn kan doen. Aan de hand van de grot van Plato liet hij zien dat het proces van leren een moeizaam en tegelijkertijd bevrijdend proces is. De uitdaging voor leerkrachten is om de condities zo te maken dat het leren kan gebeuren.

Identiteitsvorming gaat eigenlijk om het geven van ruimte en zoeken van ruimte voor leerlingen om iets te laten ontstaan. Leraren moeten in de gaten hebben welke ruimte er is en de ruimte die er is veilig laten zijn. Het is een hele kunst om die ruimte in het huidige onderwijs niet helemaal vol te stoppen, maar wel een beetje. Dat moet de inzet van de leerkracht zijn.

 

 

De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag met een divers publiek. Naast filosofiedocenten voortgezet onderwijs waren er ook leerkrachten uit het primair onderwijs, docenten levensbeschouwingen en schoolleiders aanwezig. Wil je meer weten over de conferentie dan is op www.identiteitsvorminginonderwijs.nl terug te lezen welke inhouden er aan bod kwamen.

Ben je docent filosofie in het voorgezet onderwijs dan kun je lid worden van de vereniging voor filosofiedocenten in het voorgezet onderwijs (vfvo). Bekijk de site voor meer informatie: www.vfvo.nl. De vfvo organiseert iedere twee jaar een conferentie waarbij het thema van de conferentie gekoppeld wordt aan het nieuwe eindexamen havo/vwo. Dit jaar was het thema voor de havo persoonlijke identiteit. Het volgende thema zal zich buigen over de vrije markt en het goede leven.

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl