17 februari 2017 Studiemiddag: 'Filosoferen, een feest in je hoofd'

UITNODIGING STUDIEMIDDAG
'Filosoferen, een feest in je hoofd'

Vrijdag 17 februari 2017 organiseert het Centrum Kinderfilosofie Nederland een studiemiddag dat in het thema staat van 'vieren, prijzen en feest'. Op deze dag wordt namelijk alweer de vijfde Berrie Heesen Prijs uitgereikt. Het eerste lustrum en dat is alle reden voor een aangepast programma. Graag vieren we dit moment met vakgenoten en geïnteresseerden in filosoferen met kinderen en jongeren.

We reiken deze prijs uit aan een origineel, inspirerend of nieuw idee om te filosoferen met kinderen en jongeren.
Maar bij het uitreiken van de Berrie Heesen Prijs wordt er uiteindelijk een oordeel geveld.
Wie is de winnaar en wie ontvangen de eervolle vermeldingen?
Immers, er kan er maar één de winnaar zijn. Maar hoe kom je tot zo'n oordeel?
Waar bestaat zo'n oordeel uit?

Oordelen doen we allemaal in het dagelijks leven. Bewust en onbewust.
Het oordeel speelt een bijzondere rol in het filosoferen.
Sommigen zeggen dat je niet mag oordelen, misschien ook wel niet kunt.
Uitstel van oordeel is een belangrijke eigenschap in het filosoferen.
Maar is één van de doelen van het filosoferen niet dat kinderen er hun denk- en oordeelsvermogen mee ontwikkelen?'

Pieter Mostert gaat voorafgaand aan de uitreiking met de aanwezigen aan de slag in een gemeenschappelijk filosofisch onderzoek:
Wat is eigenlijk een oordeel? Wanneer oordeel je?
En welke rol speelt het oordeel in het filosoferen?
Hierna volgt de prijsuitreiking van de Berrie Heesen Prijs. Tijdens de prijsuitreiking gaan deelnemers in kleine groepjes een Isibongo schrijven en dragen deze voor aan de winnaar en de inzenders met een eervolle vermelding. Een Isibongo is een bijzondere manier waarop in de cultuur van de Zulu's iemand wordt geprezen. Hij bestaat uit een groot aantal 'versierende omschrijvingen' die in hoog tempo worden voorgedragen en als een waaier van confetti neerdalen over degene die geprezen wordt. Maar wat is daar nu eigenlijk filosofisch aan? Pieter Mostert zal dit ritueel op een filosofische wijze in- en uitleiden.

Kortom, een studiedag voor iedereen die filosoferen met kinderen en jongeren een warm hart toedraagt!

PROGRAMMA:

13:00 uur
Ontvangst met koffie en thee
13:30 uur
Welkomstwoord door één van de coördinatoren van het Centrum Kinderfilosofie Nederland Alexandra Bronsveld
met toelichting archief kinderfilosofie van Berrie Heesen
14:00 uur
Workshop 'Wat is jouw oordeel?’ onder leiding van Pieter Mostert
15:00 uur
pauze
15:15 uur
Uitreiking vijfde Berrie Heesen Prijs met Isibongo, onder leiding van Pieter Mostert
16:00 uur
Denkactiviteit door de winnaar of één van de inzenders met een eervolle vermelding
16.45 uur
Gezamenlijke reflectie en afsluiting
17:00 uur
Borrel


ALGEMENE INFORMATIE & AANMELDEN:

Studiemiddag 'Filosoferen, een feest in je hoofd'

Datum: Vrijdag 17 februari 2017
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht (op loopafstand van het NS-station)
Tijd: 13:00-17:00 uur (daarna een borrel)
Kosten: €45,- per deelnemer, (inclusief koffie/thee, borrel)
Aanmelden: U kunt zich hier aan melden.


INSCHRIJFVOORWAARDEN

Wanneer u zich inschrijft via de link, is uw inschrijving definitief. Gelieve het bedrag van 45,- euro zo spoedig mogelijk over te maken op:
- Banknummer NL67 ABNA 0504.526.812
- Ten name van Stichting Kinderfilosofie Nederland, Boskoop
- Onder vermelding van voor en achternaam en 'studiemiddag feest 2017'

U ontvangt een bevestiging per mail van uw inschrijving. Uw inschrijving kan helaas niet geannuleerd worden.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u wel een plaatsvervanger laten deelnemen.
Wij vinden het fijn als u ons hierover bericht i.v.m. de organisatie van de dag. U kunt dan een mail sturen naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Er vindt geen restitutie van inschrijvingsgeld plaats.
 Schrijf u snel in. Indien de dag is volgeboekt vermelden wij dit op de website.
Ook voor overige vragen over deze dag kunt u naar dit mailadres een mail sturen.

Toelichting Berrie Heesen Prijs:
Berrie Heesen
inspireerde velen met zijn creatieve en verrassende werk. Met de Berrie Heesen Prijs wil het Centrum Kinderfilosofie Nederland vernieuwende, creatieve ideeën stimuleren, toegankelijk maken of verder helpen ontwikkelen. De winnaar ontvangt een wisselprijs, een geldbedrag en naamsbekendheid. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt.
De volgende inzenddatum zal in de loop van 2018 zijn.

Een ieder die zich bezighoudt met Filosoferen met Kinderen kan ideeën inzenden: studenten, kinderen, ouders, familieleden, leraren, begeleiders naschoolse opvang, plusklasbegeleiders, kunst- en cultuurmedewerkers, filosofen, beleidsmakers.
Heb jij een origineel idee om met kinderen te filosoferen? Heb je een inspirerende opzet gemaakt voor een filosofisch onderzoek? Heb je iets nieuws uitgeprobeerd wat misschien nog niet helemaal goed werkte? Heb je een implementatieplan geschreven of materiaal ontwikkeld? We zijn ervan overtuigd dat veel ideeën de moeite waard zijn.

De eerste Berrie Heesen Prijs is in 2008 uitgereikt aan Lucy van Niekerk, lerares op een basisschool. Zij heeft een idee aangedragen waarbij een beroep wordt gedaan op het denken en de dialoog tussen ouderen en jongeren op gelijkwaardig niveau.

In 2010 is de tweede Berrie Heesen Prijs uitgereikt aan Fatima Zukic, Jelle Gillissen en Jan Willem Höppener, drie studenten van de Hogeschool Arnhem, Nijmegen met hun projectverslag: Filosoferen met jeugddelinquenten. Zij hielden filosofische gesprekken met een groep jongeren in detentie.

In 2012 ontving Fabien van der Ham de derde Berrie Heesen Prijs voor haar Praatprikkels: kaartjes met vragen, doorvragen en illustraties. Fabien is schrijfster en filosofiejuf.

In 2014 kreeg Liesbeth Eshuis de vierde Berrie Heesen Prijs voor haar inzending ‘De Filosofiekast’. Een kast uit te vouwen tot een soort kamerscherm van vier delen met daarin diverse elementen om te filosoferen in de klas.

Voor het eerst zal dit jaar de winnaar of één van de inzendingen met een eervolle vermelding met zijn/haar gewonnen project een workshop geven.
Zodat het project direct in de praktijk gezet wordt en ervaren kan worden.
Ook ontvangt het project meteen een springplankmogelijkheid.

Interesse?
Iedereen mag meedoen, we willen dat het idee van jou is, dus niet ergens vandaan gekopieerd, en dat jij het instuurt op persoonlijke titel, dus niet namens een organisatie, school, bedrijf.
De jury kijkt met een kritische blik naar de filosofische en pedagogische kwaliteit van het idee.
Is het oorspronkelijk? Vooruitkijkend beoordeelt de jury de inzendingen op de bijdrage die het idee kan leveren aan de ontwikkeling van het filosoferen met kinderen. In 2018 vindt de zesde inzendmogelijkheid plaats.

 

PERSONALIA

Welkomstwoord, voordracht, gezamenlijke reflectie en afsluiting:
Alexandra Bronsveld:
Alexandra Bronsveld studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek en is sinds 2007 werkzaam bij het Centrum voor Humanistische Vorming.
Sinds anderhalf jaar is zij medecoördinator van het Centrum Kinderfilosofie Nederland. Vanuit het Centrum voor Humanistische Vorming verzorgt zij trainingen in het filosoferen met kinderen, ontwikkelt zij projecten en begeleidt ze stagiaires van de eerstegraads lerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) Zie www.hvo.nl.

Workshop 'Wat is jouw oordeel?' & Isibongo:
Pieter Mostert:
Pieter Mostert studeerde filosofie en leerde het filosofisch vakmanschap aan de hand van het werk van Friedrich Nietzsche.
Hij beoefent het filosoferen met zeer uiteenlopende groepen.
In 1981 bracht hij het filosoferen met kinderen naar Nederland. Hij is expert op het gebied van opleiden en leren.
Sinds februari 2013 woont hij in Richards Bay, Zuid-Afrika.
Voor nadere info over zijn werkzaamheden aldaar, zie zijn website http://learningconsortium.co.za.

Organisatie studiemiddag:
Rob Bartels:

Rob Bartels werkte eerder in het basisonderwijs en ontdekte daar het filosoferen met kinderen. Sinds 2001 werkt hij aan de pabo van Inholland in Alkmaar, onder andere als docent kinderfilosofie. In 2013 promoveerde hij aan de universiteit voor Humanistiek. Het proefschrift draagt de naam Democratie leren door filosoferen en onderzoekt de relatie tussen filosofie en democratische vorming in het basisonderwijs.
Momenteel is hij betrokken bij het project Rotterdam Vakmanstad. http://rob1sept.home.xs4all.nl/rob.htm
Voor deze studiemiddag heeft Rob de organisatie op zich genomen.
Voor vragen over deze studiedag kunt u bij hem terecht: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. / 06-44 33 66 75

Vivienne Janssen:
Vivienne Janssen heeft haar roots liggen in de kunst- en cultuursector en voor verschillende culturele organisaties en festivals gewerkt.
Onder andere vanuit haar fascinatie voor de filosofische vraag, die veel kunstuitingen in zich dragen, heeft ze in 2012 de beroepsopleiding tot 'Filosofisch prakticus' en in 2013 de beroepsopleiding' Filosoferen met Kinderen en Jongeren' gevolgd aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Sindsdien filosofeert ze met regelmaat op scholen, festivals en aan de keukentafel en ontwikkelt ze filosofische kunstprojecten.
Voor deze studiemiddag heeft Vivienne de nieuwsbrief samengesteld. Sinds anderhalf jaar vormt zij samen met Alexandra Bronsveld de redactie van de nieuwsbrief van het Centrum Kinderfilosofie Nederland.

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen in uw mailbox? Stuur dan een mail naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Heeft u een bijdrage voor een van de rubrieken 'nieuwe boeken en lesmateriaal', 'in de pers', 'nieuwtjes' of de 'agenda' of heeft u een onderzoek rondom kinderfilosofie gedaan, een bijeenkomst georganiseerd of ander interessante informatie, mail dit dan naar de redactie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De sluitingsdatum voor de volgende nieuwsbrief is vrijdag 23 december a.s. Medio januari wordt de nieuwsbrief dan verstuurd.

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl