VFP: Filosoferen over de dood

-P.P.M. Harteloh-

De filosofische praktijk is door een van haar grondleggers, Pierre Hadot, omschreven als een oefening in het leren schrijven, lezen, leven en sterven.

In dit artikel wil ik ingaan op het sterven. Hoe kunnen wij filosoferen over het sterven?

Ik hanteer daarbij het perspectief van een filosofisch consulent die in zijn of haar praktijk met het thema te maken krijgt. Ik beperk me tot de natuurlijke dood. De academische ethiek verlustigt zich vandaag de dag doorgaans aan de euthanasie of de dilemma’s van een niet-natuurlijk overlijden, maar de meeste mensen in Nederland (95 procent) sterven een natuurlijke dood. Om te filosoferen over het sterven zal ik de klassieke indeling van filosofie in fysica, logica en ethica hanteren.

Lees hier het hele artikel dat 31 december 2015 verscheen op de site van de Vereniging Filosofische Praktijk (VFP).

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl