14 december netwerkbijeenkomst CKN: opleiders

14 december netwerkbijeenkomst Centrum Kinderfilosofie Nederland: opleiders

Programma
Bent u opleider aan de Hogeschool of professional die via een eigen onderneming mensen opleidt om te filosoferen met kinderen dan bent u van harte welkom op deze bijeenkomst.

Centrum Kinderfilosofie wil graag met haar netwerk om de tafel om onderstaande vragen te onderzoeken: 
1. Wat moeten opleiders kunnen en kennen om anderen (dat kunnen zijn studenten – leraren – deelnemers beroepsopleiding – creatieve therapeuten – groepsleerkrachten - enz) met kinderen en jongeren verantwoord te laten filosoferen?
Welke competenties dienen zij te hebben? 
2. Wat willen we, wanneer we opleiden bereiken? Welke niveaus onderscheiden we? Op welk niveau richt je je als opleider? Wat verstaan we onder startbekwaamheid? Zodat het op te leiden publiek met kinderen en jongeren verantwoord kan gaan filosoferen.

Ed Weijers zal een inleiding verzorgen over hoe in andere landen gewerkt wordt met levels. O.a. in Engeland, Zuid-Afrika en Australië. Pieter Mostert zal verder inzoomen op de situatie in Zuid-Afrika. Vervolgens zullen we in subgroepen hierover verder spreken. Rob Bartels zal de gesprekken leiden.

 

Datum: 14 december 2015 
Tijd: 18.30 tot 21.00 uur
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Kosten: € 12,- 
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier

 

 

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl