‘Leesplezier, verbeeldingskracht en denklust’

Zou filosoferen met kinderen een rol kunnen spelen bij leesbevordering? Voor de website van Stichting Lezen legde (kinder)filosoof en tekstschrijver Hanneke Marttin die vraag voor aan Marja van Rossum en Anton Vandeursen. In hun optiek kan filosoferen een rol spelen bij het stimuleren van de liefde voor literatuur, voor verhalen en het begrijpen van wat er gaande is in verhalen. Uit buitenlands onderzoek blijkt bovendien dat het filosoferen met kinderen vaardigheden als begrijpend lezen verbetert en de woordenschat verbreedt. ‘Met een verhaal zit je meteen in het magische. Je spreekt kinderen aan in hun verbeeldingskracht, in het speculatieve denken,’ aldus Marja van Rossum. Anton van Deursen heeft dezelfde ervaring: ‘Een tekst kan de verbeelding veel meer bevorderen, laat meer interpretaties toe. Sommigen zeggen dat je helemaal geen stimulus nodig hebt voor een filosofisch gesprek, je kunt ook gewoon meteen beginnen. Maar als je met een stimulus wilt werken, zijn teksten, taal, verhalen en gedichten geweldig.’

Het artikel ‘Leesplezier, verbeeldingskracht en denklust’ is te vinden op de website van Stichting Lezen.

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl