Het Team

Nanda van Bodegraven
Coördinator communicatie en financiën

Nanda is sinds 2017 penningmeester van CKN en vindt de dialoog juist in deze tijd, waarin verschillende culturen samen leven, super belangrijk. Ze is al sinds 1999 actief in het filosoferen met kinderen en schreef hierover zes boeken, onder meer ‘Kriebels in je hersens’ en ‘Wortels en vleugels, kinderen onderzoeken bestaansvragen’. Ze traint met veel plezier volwassen in het filosoferen met kinderen in Nederland (Business University Nyenrode) en daarbuiten (Indonesië en Turkije). Tot slot combineert zij haar filosofisch ondernemerschap al twintig jaar met haar werk als assessment-adviseur en ontwikkelaar assessmentsimulaties. Meer informatie over Nanda vind je hier. En neem ook eens een kijkje bij haar laatste project De vrijheid van Amsterdam.

Rob Bartels
Medewerker beleid en organisatie

Rob is docent (kinder-)filosofie en pedagogiek aan de pabo van Inholland in Alkmaar. Sinds 2002 is hij medewerker van het Centrum Kinderfilosofie Nederland. Ook is hij secretaris van SOPHIA, de Europese vereniging voor kinderfilosofie.
Zijn wortels zitten in het basisonderwijs en in het Jenaplan. Hij ontdekte het filosoferen met kinderen in de eerste helft van de jaren 90 en heeft het daarna nooit meer los gelaten: “Filosoferen met kinderen is soms bijna je hoofd breken op een lastige vraag, maar ook altijd een spel met ideeën, een feest waar je elke keer een beetje wijzer van wordt.” Rob schreef verschillende boeken over kinderfilosofie en een proefschrift met de titel Democratie leren door filosoferen. Meer lezen over Rob kan hier.

Alexandra Bronsveld
Coördinator website en relaties

Alexandra voelt zich als sparringpartner, trainer en procesbegeleider op scholen in het primair en voortgezet onderwijs die willen professionaliseren en innoveren helemaal op haar plek. Haar expertisegebieden zijn filosoferen met kinderen en leren voor het leven in de 21ste eeuw. Dit laatste betekent voor haar een geïntegreerde aanpak waarin verwondering, kritisch en creatief denken, lesgeven vanuit passie en contact en project gestuurd onderwijs centraal staan. Het is haar missie om op een speelse manier het kritisch en creatief denken in Nederland op de kaart te zetten. Bij het CKN bewaakt ze graag de grote lijnen van website tot bestuur. Meer informatie over Alexandra vind je hier.

Else de Jonge
Coördinator symposia

Else studeerde logica en analytische filosofie en werkt als zelfstandig ondernemer. Zij schrijft teksten en maakt boeken en bladen in opdracht. Recent stelde zij samen met Wouter Slob Empirische Logica samen, een bundeling met essays over logica, wetenschap en politieke cultuur, van de Noors-Nederlandse filosofe Else Barth. Daarnaast filosofeert zij met kinderen. Het accent in haar lessen ligt op analytische en argumentatieve vaardigheden. Het belangrijkste doel dat zij nastreeft met haar filosofieprogramma’s is kinderen intellectueel zelfstandig(er) en weerbaar(der) te maken. Voor het CKN brengt zij expertise op het gebied van kinderfilosofie samen tijdens de tweejaarlijkse studiedag.

Paulien Hilbrink
Coördinator Rond de tafel & eindredacteur nieuwsbrief

Paulien Hilbrink heeft negen jaar lang lesgegeven in het basisonderwijs. Uit onvrede over het ‘lesboeren’ en het daardoor afnemende contact met de kinderen, is zij uit het onderwijs gestapt. Met veel zin is Paulien teruggekeerd, met de tools om te filosoferen met kinderen. Die heeft zij in 5 jaar tijd ontwikkeld door op scholen te filosoferen en af te studeren in de Filosofie. Inmiddels heeft Paulien ook de beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren afgerond. Deze nieuwe weg biedt haar de mogelijkheid om alle aandacht te kunnen geven aan wat zij het mooiste vindt dat er is: aanwezig en alert zijn wanneer kinderen aan het denken zijn. “Voor hun is het de normaalste zaak van de wereld, maar ik verwonder me elke keer weer over hun inventiviteit en unieke gedachten.” Meer informatie over Paulien vind je hier.

Michaël van Putten
Redacteur nieuwsbrief

Michaël is als afgestudeerd rechtsfilosoof en aankomend docent maatschappijleer en burgerschap bijzonder geïnteresseerd in het bereiken van verdieping binnen het onderwijs. Meer en beter filosoferen met kinderen van alle leeftijden kan hierin de sleutel zijn. Als redactielid van de nieuwsbrief interviewt hij dan ook mensen die hier een unieke en toegankelijke visie op hebben, zodat we allemaal iets kunnen leren!

Sylwia Falińska
Medewerker Berrie Heesenprijs

Sylwia is een gepassioneerd kinderfilosoof en docent. Ze studeerde filosofie in Warschau, Polen. Vanaf 2013 heeft ze in Nederland verschillende lessenreeksen en cursussen in het filosoferen voor volwassenen en voor kinderen begeleid voor basisscholen en het Humanistisch Verbond Arnhem. Daarnaast is ze docent Engels en filosofie in het voortgezet onderwijs. Voor het centrum neemt zij samen met Marieke de honneurs waar m.b.t. de Berrie Heesenprijs. Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt om projecten rondom kinderfilosofie te stimuleren.