DEADLINE INZENDING BERRIE HEESEN PRIJS 2019

Uitnodiging tot deelname

Berrie Heesen inspireerde velen met zijn creatieve en verrassende werk. Met de Berrie Heesen Prijs wil het Centrum Kinderfilosofie Nederland elke twee jaar vernieuwende, creatieve ideeën stimuleren en toegankelijk maken, of verder helpen ontwikkelen. De winnaar ontvangt een wisselprijs, een geldbedrag en naamsbekendheid.

Wie kan er deelnemen?
Een ieder die zich bezighoudt met het filosoferen met kinderen kan ideeën inzenden: kinderen, ouders en familieleden, leraren en opleiders, begeleiders van naschoolse opvang en plusklassen, kunst- en cultuurmedewerkers, beleidsmakers, (kinder-)filosofen en studenten.

Waar zijn we naar op zoek?
Heb jij een origineel idee om met kinderen te filosoferen? Heb je een inspirerende opzet gemaakt voor een filosofisch onderzoek? Heb je iets nieuws uitgeprobeerd wat nog verder uitgewerkt kan worden? Heb je een implementatieplan geschreven of materiaal ontwikkeld? We zijn ervan overtuigd dat veel ideeën de moeite waard zijn.

De winnaars sinds 2008
2008 Lucy van Niekerk, lerares op een basisschool. Zij heeft een idee aangedragen waarbij een beroep wordt gedaan op het denken en de dialoog tussen ouderen en jongeren op gelijkwaardig niveau.
2010 Fatima Zukic, Jelle Gillissen, Jan Willem Höppener, drie studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen met hun projectverslag Filosoferen met jeugddelinquenten. Zij hielden filosofische gesprekken met een groep jongeren in detentie.
2012 Fabien van der Ham voor haar Praatprikkels – kaartjes met vragen, doorvragen en illustraties. Fabien is schrijfster en filosofiejuf.
2014 Liesbeth Eshuis met de Filosofiekast. Deze kast is uit te vouwen tot een soort kamerscherm in vier delen met daarin diverse elementen om te filosoferen. Liesbeth is medeoprichter van Stichting Denkbeeld.
2016 Mariëlle van Sauers (en de Lange Mannen) voor Meneeer Bork zoekt een woord – een meedenkvoorstelling voor kinderen vanaf vier jaar, over bespiegelingen op de relatie tussen taal en werkelijkheid. Mariëlle schrijft, doceert en maakt theater, met name jeugdtheater.

Voorwaarden
Iedereen mag meedoen. We zijn op zoek naar jouw idee, dus niet ergens vandaan gekopieerd. Je stuurt in op persoonlijke titel, dus niet namens school, bedrijf of andere organisatie. De jury kijkt met een kritische blik naar de filosofische en pedagogische kwaliteit van het idee en of het oorspronkelijk is. De jury beoordeelt inzendingen op de bijdrage aan de ontwikkeling van het filosoferen met kinderen en jongeren.

Wat stuur je in?
Beschrijf jouw idee op maximaal twee A4-tjes en voeg een voorbeeld toe zoals een boek, speelgoed, set kaartjes of de tekst van een toneelstuk. Dat mag ook in de vorm van een concept of prototype.

Stuur je inzending voor 31 januari 2019, in drievoud, naar: prijs@kinderfilosofie.nl

Centrum Kinderfilosofie Nederland
Berrie Heesen Prijs
p.a. Laan van de Bevrijding 70
6846 NB Arnhem

De prijs wordt uitgereikt op donderdag 18 april.

Meer informatie?
Wil je eerst meer weten over de Berrie Heesen Prijs voordat je meedoet en jouw werk instuurt? Dan kun je contact opnemen met de organisatie via het contactformulier ter attentie van Sylwia Falińska (contactpersoon). Coördinatie van de Berrie Heesen Prijs is in handen van Marieke Schuurman.